Ondersteuningen

Ondersteuning is te verdelen in systeemondersteuning, zwaarlastondersteuning en eenvoudige stempelondersteuning. Hierbij kunnen zowel speciale houten dragers, baddingen of stalen en/of aluminium dragers als onderslagen worden toegepast, afhankelijk van de belastingen van het te ondersteunen bouwdeel.

Middels een standaardconfiguratie kunnen wij systeemondersteuning voor u aanbieden, waarbij middels afwijkende opstellingen ook zwaarlastondersteuningen kunnen worden samengesteld. Uiteraard kunnen ook stempelondersteuningen worden toegepast, al dan niet in combinatie met systeemondersteuning afhankelijk van de gewenste functie of toepassing.

Systeemondersteuning

De systeemondersteuning heeft een grote toegevoegde waarde in een situatie waarbij men een beperkte of geheel ontbrekende stabiliteit van het te realiseren bouwdeel heeft. Hierbij valt te denken aan een breedplaatvloer die op een kolommenstructuur wordt gebouwd. In de bouwfase kan men geen (of juist zeer beperkt) horizontale belastingen via de kolommen afleiden. Hierbij kan de systeemondersteuning deze tijdelijk stabiliteitsfunctie invullen.

Naast de voordelen van de extra stabiliteit die de systeemondersteuning kan bieden, heeft de systeemondersteuning ook vaak het voordeel dat er in grotere vakmaten gebouwd kan worden, dan wel dat er grotere belastingen toelaatbaar zijn in relatie tot stempelondersteuningen.

Zwaarlastondersteuning

De systeemondersteuning kan ook in zeer kleine vakmaten worden samengesteld, waardoor hoge puntlasten of extreem zware vloerconstructie kunnen worden ondersteund. Hierbij valt te denken aan puntlasten van 750 kN tot 1000 kN en vloerconstructies tot wel 1,0 of 1,2 m dikte.

Naast de zwaarlastondersteuning kunnen uiteraard ook samenstellingen worden gemaakt om zware en dikke betonbalken te ondersteunen, waarbij er een opbouw met kleine vakmaten wordt toegepast, tussen de zwaarlastondersteuning en de -systeemondersteuning in.

Stempelondersteuning

Voor een eenvoudige en standaard bouwsituatie met bijvoorbeeld een breedplaatvloer, kunnen wij stempels toepassen. Ook de combinatie van plaatselijk systeemondersteuning (bijvoorbeeld op de stramienen of t.b.v. de verzwaarde stroken/balken) met stempels levert de voordelen op van de beide toepassingen.

Steunsteigers

In aanvulling op primaire verticale ondersteuningen worden ook toepassingen gerealiseerd als tijdelijke afsteuning/stabilisatie van gevels. Hierbij valt te denken aan restauratie van bouwwerken, waarbij alleen (één) gevel blijft staan die in de nieuwbouw wordt opgenomen.

Bent u geinteresseerd of wilt u een afspraak maken?