Ondersteunig gevel

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) is al jaren gevestigd in Zeist. De bond ontwikkelt een topsportcentrum met vele voorzieningen aan de Woudenbergseweg. Aan de overkant (de noordkant) van de weg liggen enige oefenvelden. Naast de oefenvelden, staat de historische, maar ernstig vervallen, villa Sonnehaert. De KNVB heeft de villa met bijgebouwen inmiddels gerenoveerd en in gebruik genomen als hoofdkantoor.

Bent u geinteresseerd of wilt u een afspraak maken?